6-I Fen Okulu
  Canlılık hücre ile başlar
 
CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR                                                                                                                                                              TEST:1
1-           I-             Yürüme
                II-           Boşaltım yapma
               III-         Üreme
               IV-          Hareket etme
                V-           Gelişme
                Yukarıdakilerden kaç tanesi canlılığın ortak özelliğidir?
                A- 5                        B- 4                        C- 3                                        D- 2
 
2-            Aşağıda verilenlerden hangisi tüm canlı hücrelerin                     yaşamında ortak olarak görülür?
                A-Besinlerden oksijenle enerji üretmek    
                B-Kalıtsal madde taşımak
                C-Bölünerek çoğalmak                              
                D-Güneş ışığını kullanmak
 
3-            Aşağıdakilerden hangisi canlılara ait ortak özelliktir?                   A-Çevresindeki olaylardan etkilenme.
                B-Yapılarında klorofil bulundurma.
                C-Kendi besinlerini yapma.
                D-Başkalaşım geçirerek erginleşme.
 
4-            Bütün canlıların yapısal ortak özelliği nedir?
                A-Kaslardan oluşması 
                B-Hücrelerden oluşması
                C-İskelet yapısına sahip olması   
                D-Canlı olması
 
5-            Aşağıdakilerden hangisi, bütün canlılar için ortak                 değildir?
                A-Hücresel yapıda olma
                B-Boşaltım yapma
                C-Solunum yapma
                D-Sindirim sistemi bulundurma
 
6-           I-             Dinlenme
                II-           Fotosentez yapma
                III-         Hücrelerinde Sentrozom taşıma
                IV-          Solunum yapma
                V-           Uyarıcılara cevap verme                 
                Yukarıdakilerden hangileri, canlıların ortak                 özelliklerinden değildir?
                A- I-II-III             B- IV-V                 C- III-IV-V           D- I-IV-V
 
7-            Aşağıdaki olaylardan hangisi bütün canlılarda ortak                    değildir?
                A-Hareket etme                                  B-Solunum yapma
                C-Beslenme                                         D-Uyuma
 
8-            I-             Atın koşması
                II-           Kuşun uçması
                III-         Ayçiçeğin Güneş’e yönelmesi
                IV-          Patlama sesi duyan bir insanın yerinden sıçraması
                Yukarıdakilerden hangileri, canlıların irkilmesine örnek    gösterilebilir?
                A- I                        B- II                       C- II-III                D- III-IV
 
9-            Aşağıdakilerden hangisi canlılıkla ilgili yanlış bir                 ifadedir?
                A-Solunum yapmayan canlı ölür
                B-Beslenen canlı gelişemez
                C-Gelişemeyen canlı üreyemez
                D-Beslenen canlı başaltım yapar
 
10-          Aşağıda verilen hareket şekillerinin hangisinde, bir canlı     bulunduğu yeri değiştirmez?
                A-Yüzme                              B-Uçma 
                C-Yürüme                                            D-Yönelme
11-          Aşağıdakilerden hangisi bir hücreli canlılardan biri                     değildir?
                A-Amip                                 B-Öglena       
                C-Terliklisi hayvan                            D-Kara yosunu
 
12-          Aşağıdakilerden hangisi organik kökenli değildir?
                A-Su                                                                     B-Kömür        
                C-Saç teli                                             D-Tahta
 
13-          Aşağıdakilerin hangisinde hücresel yapı yoktur?
                A-Patates                                             B-Şeker          
                C-Elma                                                                D-Et
 
14-          Aşağıdakilerden hangisi hayatsal olayların tümünün                    gerçekleştiği canlının yapı birimidir?
                A-Kloroplast                                        B-Mitokondri
                C-Hücre                                               D-Doku
 
15-          Aşağıdakilerden hangisi hücrenin temel kısımlarından                     değildir?
                A-Çekirdek                                          B-Koful  
                C-Sitoplâzma                                      D-Hücre zarı
 
16-          Aşağıdaki hücre kısımlarını dıştan içe doğru sıralanışı                    aşağıdakilerden hangisidir?
                I-             Sitoplâzma
                II-           Hücre zarı
                III-         Çekirdek
                A- II-I-III            B- III-II-I            C- II-III-I             D- I-III-II
 
17-          Hücrenin basit bir mikroskopla görülen kısımları                     aşağıdakilerden hangisi veya hangileridir?
                I-             Sitoplâzma
                II-           Mitokondri
                III-         Hücre zarı
                IV-          Çekirdek
                A- I-III-IV           B- I-II-III             C- II-III-IV          D- I-II-III-IV
 
18-          Hücre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?           A-Hayvan ve bitki hücrelerinde aynı organeller bulunur
                B-Bütün hücrelerde hücre duvarı bulunur
                C-Zar, sitoplâzma ve çekirdek hücrenin temel yapılarıdır
                D-Kofullar sadece hayvan hücrelerinde bulunur
 
19-          Aşağıdakilerden hangisi hücre ile ilgili yanlış bir bilgidir?               A-Hücre canlının en küçük yapı birimidir.
                B-Hücrenin üç temel yapısını hücre zarı, çekirdek ve                
                    Sitoplâzma oluşturur.
                C-Bitki ve hayvan hücrelerindeki yapılar birbirinin aynısıdır.
                D-Hücre, ancak mikroskopla incelenebilir.
 
20-          Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
                A-Çekirdek hücrenin genetik şifresini taşır.
                B-Prokaryot çekirdeksiz hücrelere denir.
                C-Hücre zarı yağ ve protein moleküllerinden oluşmuştur.
                D-Sentrozom sadece bitki hücrelerinde bulunan, fotosentez
           olayının gerçekleştiği organeldir.
 
21-          Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının özelliklerinden                    değildir?
                A-Canlıdır                                           B-Esnektir                
                C-Tam geçirgendir                             D-Seçici geçirgendir
 
22-          Aşağıdakilerden hangisi hücreye alınacak maddeleri                     kontrol eder?
                A-Hücre zarı                                       B-Hücre duvarı
                C-Mitokondri                                      D-Koful

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Siteniz:
Mesajın:
 
  Bugün 35613 ziyaretçi (80129 klik) kişi burdaydı! Copyright  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=